Uvjeti korištenja

Internet stranica www.pharmabiz.hr u vlasništvu je tvrtke Business Media Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: BMC). Korištenje stranice www.pharmabiz.hr podliježe ovdje navedenim uvjetima i pripadajućoj legislativi Republike Hrvatske. Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik jamči da je zdravstveni radnik.

Navedena Internet stranica zajedno s tiskanim izdanjem magazina za lijekove i medicinske proizvode Pharmabiz čini komunikacijsku platformu namijenjenu samo zdravstvenim radnicima. Uredništvo magazina Pharmabiz uređuje i navedene Internet stranice.

Uredništvo prenosi i objavljuje informacije iz pouzdanih izvora, prema pravilima struke donosi točne informacije, ali ne može dati potpuna jamstva za iste. Stručni članci autorsko su djelo stručnjaka koji osobno odgovaraju za sadržaj, a stavovi autora nisu nužno i stavovi uredništva. Sve objave na www.pharmabiz.hr ne smiju se reproducirati, kopirati i distribuirati bez prethodnog odobrenja BMC, sukladno autorskim i srodnim pravima.

Svaka osoba koja je korisnik ove stranice snosi punu odgovornost za bilo kakvu, direktnu ili indirektnu štetu koja proizlazi iz korištenja informacija koje su sadržane na www.pharmabiz.hr

Sadržaj i informacije o lijekovima, medicinskim proizvodima i terapijskim mogućnostima objavljene na www.pharmabiz.hr su informativnog karaktera i ne predstavljaju smjernicu za neki terapijski postupak ili liječenje. Za detaljne informacije o lijeku, primjenu ili terapijski postupak zdravstveni radnici moraju učiniti provjeru na stranicama HALMED-a i ostalih relevantnih institucija. Uredništvo se ograđuje od svake odgovornosti. Portal www.pharmabiz.hr korisnik koristi isključivo na vlastitu odgovornost i za osobnu uporabu. Uredništvo portala www.pharmabiz.hr ima pravo na sve izmjene i dopune sadržaja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

Portal www.pharmabiz.hr sadrži edukativne materijale i pripadajuće testove (e-tečaj) koje korisnici mogu koristiti u svrhu cjeloživotnog obrazovanja. Isti se realiziraju u suradnji s relevantnim institucijama koje osiguravaju bodove korisnicima koji pozitivno riješe priložene testove.

Pri registraciji na www.pharmabiz.hr korisnik dobrovoljno daje identifikacijske podatke koji se prikupljaju u skladu s važećim propisima RH i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU. Više o zaštiti osobnih podataka pročitajte u rubrici Politika privatnosti.

Ukoliko je korisnik sudjelovao u edukaciji, pristaje da se po pozitivnom rješavanju testa edukacije njegovi/njezini podaci dostave organizatoru i nadležnoj instituciji za ostvarivanje prava na bodove za stručno usavršavanje.

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja www.pharmabiz.hr, nadležan je sud u Zagrebu.

Korištenjem www.pharmabiz.hr korisnik potvrđuje da je upoznat s Uvjetima korištenja i da ih u cijelosti prihvaća.

U Zagrebu, 1.7.2016.

© Business Media Croatia. Sva prava pridržana.