POLITIKA PRIVATNOSTI

Tvrtka Business Media Croatia poštuje vaša prava na privatnost i poduzima potrebne mjere kako bi osigurala najvišu razinu zaštite vaših osobnih podataka. Zato smo kod ponude naših usluga preko naše web stranice Pharmabiz.hr obvezni djelovati u skladu sa zakonima i propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka, posebno u skladu s mjerodavnim zakonima o zaštiti osobnih podataka, zakonima o elektroničkim komunikacijama te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU-a. Želimo vas obavijestiti u koje svrhe se vaši osobni podaci prikupljaju, kako će se koristiti te o vašim pravima u vezi s osobnim podacima koje pohranjujemo o vama i kako navedena prava možete realizirati.

Business Media Croatia se obvezuje da će prikupljeni osobni podaci koje nam dajete prilikom registracije ili prilikom narudžbe (za dobivanje pretplatničkog korisničkog imena) ili podaci koje ste nam dali prilikom posjete naše web stranice, biti korišteni u skladu s ovim dokumentom i da vaše osobne podatke nećemo prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prosljeđivati trećim osobama osim isključivo u zakonski propisanim slučajevima.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je tvrtka Business Media Croatia d.o.o., Metalčeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Kategorije osobnih podataka i svrha obrade podataka

Posjetitelj web stranice

Tijekom svake posjete web stranice Pharmabiz.hr, na web stranici automatski se pohranjuje datoteka dnevnika (npr. IP broj - broj koji identificira pojedino računalo ili drugi uređaj na web stranici, verzija pretraživača, vrijeme posjete). Te podatke obrađujemo u svrhu izrade statistike o posjetama našoj web stranici.

Business Media Croatia tako prikupljene podatke ne obrađuje posebno i ne povezuje ih s drugim podacima.

Registrirano korisničko ime

Za dostup stručnom sadržaju samo za zdravstvene radnike na stranici Pharmabiz.hr morate izvesti besplatnu registraciju prilikom koje morate odabrati korisničko ime i lozinku te upisati adresu svoje e-pošte. Ostali osobni podaci potrebni za registraciju su: ime i prezime, broj članske iskaznice HLJK/HLK.

Prilikom registracije automatski ste prijavljeni i na primanje newslettera stručnog sadržaja, uz obavijesti i informacije o edukacijskim tečajevima te našim ostalim uslugama i aktivnostima.

Vaši podaci obrađuju se temeljem vaše suglasnosti pri čemu suglasnost za primanje newslettera u bilo koje vrijeme možete prekinuti putem korisničkog profila ili kroz opciju odjave na dnu svakog newslettera.

Za potrebne kućne analitike koristimo Google Analytics. Podaci koje prosljeđujemo su anonimizirani tako da upravitelj analitičkim alatom ne može identificirati osobe na koje se proslijeđeni podaci odnose.

Pretplatničko korisničko ime

Pretplata na internetske usluge povezana je na registrirano korisničko ime. Tijekom sklapanja pretplatničkog odnosa morate proslijediti podatke koje trebamo za izvršavanje narudžbe:

 • ime i prezime, naziv, adresa primatelja, naziv tvrtke, adresa tvrtke, područje rada, adresa e-pošte, broj telefona, GSM broj.

Podaci koji su prikupljeni tijekom sklapanja pretplatničkog odnosa, prikupljaju se u svrhu obavljanja djelatnosti tvrtke Business Media Croatia što je sklapanje pretplatničkog odnosa, sklapanje ugovora o suradnji, prijava na događaj, itd. Ti se podaci pohranjuju i obrađuju za pripremu ponude, pripremu i sklapanje ugovora te za provedbu ugovora. Budući da je obrada tih podataka nužna za pružanje same usluge, obrada tih podataka može se izvoditi s obzirom na činjenicu da s nama ulazite u ugovorni odnos. Ako nam ne želite proslijediti te podatke, ne možemo vam poslati ponudu ili s vama sklopiti ugovor.

Svi osobni podaci koje nam prosljeđujete, bit će obrađeni tajno i bit će korišteni u svrhe za koje su bili proslijeđeni. Ako nastane potreba za dodatnom obradom vaših podataka u druge svrhe, zamolit ćemo vas za vašu suglasnost.

Korisnici podataka

Svi podaci prikupljeni u skladu s gore navedenim pravnim temeljem bit će korišteni u skladu sa svrhom za koju su bili prikupljeni i neće biti proslijeđeni trećim osobama bez vaše privole.

U zakonskim okvirima vaši osobni podaci otkrivaju se sljedećim korisnicima podataka:

 • pružateljima poštanskih usluga, pružateljima usluga adresiranja i pakiranja časopisa (tiskarama),
 • pružateljima usluga informacijske tehnologije u okviru servisiranja i održavanja programske opreme;
 • institucijama koje organiziraju edukacijske tečajeve putem naše web stranice i dodjeljuju bodove u postupcima stručnog usavršavanja i provjere stručnosti (HLJK, HLK) - samo podaci pristupnika provjeri znanja; 
 • administratoru web stranice.

Voditelj obrade prikupljene osobne podatke može proslijediti i svojim ugovornim izvođačima obrade, koji te podatke obrađuju isključivo u okviru uputa voditelja obrade i ovlaštenja te su pisanim ugovorom sklopljenim s voditeljem obrade obvezni osigurati prikladnu razinu zaštite osobnih podataka.

Razdoblje pohrane

Vaše podatke pohranjujemo samo toliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha zbog koje su pojedini podaci bili prikupljeni i korišteni, a to su:

 • dnevnički zapisi web poslužitelja koji se pohranjuju za razdoblje od 12 mjeseci;
 • svi podaci u vezi s poslovnom suradnjom (ugovori, narudžbenice, prijave na događaj) pohranjuju se još 5 godina nakon završetka suradnje temeljem sklopljenog ugovora ili ako postoji drugi zakonski rok pohrane (npr. računovodstveni ili porezni podaci), rok pohrane je 10 godina. U tom razdoblju obrada podataka je ograničena;
 • vaši kontaktni podaci koji se koriste u svrhu izravnog marketinga obrađuju se sve do vašeg opoziva.

Način zaštite vaših podataka

Voditelj obrade prikupljene podatke štiti u skladu s postojećim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka te u skladu sa svojim unutarnjim aktima. Osigurat će prikladnu organizacijsku i tehničku zaštitu. Voditelj obrade prikupljene podatke ne smije prosljeđivati ili otkrivati trećim osobama. Tvrtka Business Media Croatia provodi prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

Nakon prestanka potrebe za obradom podataka, tj. nakon ispunjavanja svrhe za koju su ti podaci bili prikupljeni, podaci se uništavaju ili brišu.

Vaša prava

Pojedinac na kojega se odnose osobni podaci, može zahtijevati da mu Business Media Croatia: - potvrdi obrađuju li se njegovi osobni podaci ili ne; - omogući pristup osobnim podacima (tj. uvid te njihov prijepis ili kopiranje); - pruži informacije u vezi s obradom tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnika kojima su bili proslijeđeni ili kojima će se proslijediti osobni podaci, o predviđenom razdoblju pohrane podataka, o tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka, itd.); - omogući korigiranje netočnih osobnih podataka u vezi s njim i nadopunu nepotpunih osobnih podataka; - omogući pravo na brisanje osobnih podataka (tj. pravo na zaborav); - omogući pravo na ograničavanje obrade; - omogući pravo na prigovor obradi, ako je obrada podataka utemeljena na zakonitom interesu voditelja obrade, uključujući i kreiranje profila; - omogući pravo na prenosivost podataka i da mu se proslijede osobni podatci u opće korištenom i strojno čitljivom obliku; - omogući pravo na opoziv privole, kada se osobni podaci obrađuju temeljem suglasnosti (privole), pri čemu opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade podataka, koja se izvodila do njezinog opoziva; - pruži dodatne informacije o pravima na pritužbu kod nadležnog nadzornog organa.

Isto tako, Business Media Croatia će pojedincu, temeljem njegovog zahtjeva i u skladu s postojećim zakonodavstvom, pružiti i druge informacije u vezi s njegovim osobnim podacima koji se obrađuju.

Business Media Croatia se obvezuje da će na zahtjeve pojedinca na kojega se odnose osobni podaci, odgovoriti bez nepotrebne odgode, najkasnije u zakonski propisanim rokovima.

Kontakt voditelja obrade podataka

Na pitanja o povjerljivosti vaših podataka, načinu prikupljanja i obradi podataka ili na vaše zahtjeve o ostvarivanju prava u vezi s vašim podacima, odgovorit će vam ovlaštena osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka u tvrtki Business Media Croatia:

Adresa e-pošte: info@bmcroatia.hr; Broj telefona: +385 (0)1 6311 800

Završne odredbe

Pridržavamo prava da politiku privatnosti po potrebi prilagodimo stvarnim uvjetima i zakonodavstvu na području zaštite osobnih podataka. Iz istog razloga, molimo vas da prije svakog prosljeđivanja osobnih podataka provjerite aktualnu verziju, kako bi se upoznali s mogućim promjenama i nadopunama.

U Zagrebu, 22.5.2018.

O KOLAČIĆIMA

Kolačići nisu ništa novo, svi posjetitelji web stranica na svojim računalima, tabletima, mobilnim telefonima pohranjuju veliku količinu kolačića s različitih web stranica. Novost je da novim zakonodavstvom (ZEKom-1) dolazi do promjena s obzirom na izvješćivanje ili pristanak posjetitelja na korištenje njihovih podataka.

Što su kolačići?

To su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje u uređaje s kojima korisnici pristupaju internetu u svrhu prepoznavanja pojedinih uređaja, koje su korisnici koristili tijekom pristupanja. Njihova pohrana je pod potpunim nadzorom pretraživača kojeg ima korisnik koji pohranu kolačića po želji može ograničiti ili onemogućiti.

Zašto su potrebni kolačići?

Namijenjeni su za kvalitetnije pružanje web usluga korisniku. Interakcija između korisnika i web stranice pomoću kolačića, brža je i jednostavnija. Pomoću kolačića web stranica pamti preferirani sadržaj i iskustva korisnika što skraćuje vrijeme pretraživanja web stranice što je opet učinkovitije i ugodnije.

Nekoliko primjera korištenja kolačića: za bolje iskustvo korisnika web stranice korisnicima prilagođavamo prikaz sadržaja s obzirom na prethodne posjete, za pohranu odabira tijekom stvaranja užeg izbora uređaja i ponude te njihove usporedbe na dijelovima web stranica gdje je potrebna prijava, ostajete prijavljeni zbog prepoznavanja vašeg uređaja (računalo, tablet, mobitel) što omogućuje prilagodbu prikaza sadržaja vašem uređaju, za praćenje posjete i provjeru učinkovitosti prikaza sadržaja i adekvatnosti reklama te stalno poboljšavanje web stranica za djelovanje određenih usluga (npr. internet banke, web trgovine i drugog oblika e-poslovanja).

Osobni i vanjski kolačići

Osobni kolačići koji su nužno potrebni za djelovanje web stranice, tijekom posjete već su učitani, svi drugi bit će učitani ako korisnik to dozvoli. Osobni kolačići omogućuju prijavu u korisnički profil, identifikaciju sesije korisnika i ispravan prikaz web stranice.

Osobni kolačići nužno su potrebni kolačići za pružanje usluga koje su dostupne na toj web stranici. Omogućuju prijavu u korisnički profil, identifikaciju sesije korisnika i ispravan prikaz web stranice. Osobni kolačići učitavaju se tijekom posjete web stranice.

Web stranice koje preuzimate s poslužitelja Pharmabiz.hr, uključuju i sadržaje s vanjskih poslužitelja - video snimke, grafove, sadržaje i alate društvenih mreža, reklame, itd. Vanjski poslužitelji koriste svoje kolačiće i direktno ih šalju korisniku - poslužitelji Pharmabiz.hr na svojoj stranici uključuju i upute tipa »ovdje umetni nešto s Youtuba«, ne možemo kontrolirati koje kolačiće korisniku šalje vanjski poslužitelj. U tim slučajevima kao kontrolu privatnosti možemo vam ponuditi samo mogućnost da prihvatite ili da ne prihvatite vanjske kolačiće. Ako se odlučite da ih ne prihvaćate, s poslužitelja Pharmabiz.hr šaljemo sadržaje bez vanjskih elemenata.

Onemogućavanje kolačića

Korištenje kolačića, bez obzira na vašu privolu ili ne prihvaćanje kolačića na pojedinoj web stranici, možete neposredno na svom web pretraživaču pratiti i kontrolirati. Za informacije o postavkama kolačića odaberite web pretraživač kojeg koristite.

 1. Chrome
 2. Firefox
 3. Microsoft Edge
 4. Internet Explorer 9
 5. Internet Explorer 7 in 8
 6. Opera (stranica na engleskom jeziku)
 7. Safari (stranica na engleskom jeziku)
Ako korištenje kolačića onemogućite na web stranici ili kolačiće isključite u web pretraživaču, neke mogućnosti web stranice mogu se onemogućiti.

POPIS KOLAČIĆA (obnovljeno: 26.07.2022)

Obavezni kolačići

Naziv kolačića

Trajanje

Opis

finance_cookies

10 godina

Potvrda da korisnik prihvaća kolačiće

dergan, dergan2

10 godina

Održavanje korisničke sesije

finance_mq

1 godina

Prijava šrirne zaslona za precizniji prikaz stranice

pwall

10 godina

Zadnji članak kojem korisnik nije imao pristup

lastread_article

10 godina

Zadnji čitani članak

_poool

1 godina

Prilagođeni pristup sadržaju

BARTarticle

Sesija

Bonnier MA

TRINITY_USER_DATA

1 godina

Trinity Audio player

TRINITY_USER_ID

1 godina

Trinity Audio player

AUID

1 godina

Trinity Audio player

AWSALBCORS, AWSALB

7 dana

Trinity Audio player

Oglašivački kolačići

Naziv kolačića

Trajanje

Opis

__gads

1 godina

Google AdManager

yp

1 mjesec

Yieldlab AG

_fbp

3 mjeseca

Facebook

Ostali vanjski

Naziv kolačića

Trajanje

Opis

_gat

Sesija

Google Analytics

_ga_***

2 godine

Google Analytics

_gat_XXX

Sesija

Google Analytics

_ga

1 godina

Google Analytics

_gcl_au

3 mjeseca

Google Analytics

_gid

1 day

Google Analytics

_cf_bm

Sesija

Vimeo

player

1 godina

Vimeo

vuid

2 godine

Vimeo

_twitter_sess

Sesija

Twitter

ct0

Sesija

Twitter

gt

Sesija

Twitter

guest_id

1 godina

Twitter

CONSENT

2 godine

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE

6 mjeseci

Youtube

YSC

Sesija

Youtube

CONSENT

2 godine

Google

Vanjski kolačići

Web stranica uključuje sadržaj s vanjskih poslužitelja za razne svrhe – prikaz bogatog sadržaja, društvene mreže i objava oglasa.

Naši poslužitelji nemaju uvid u komunikaciju između vanjskih poslužitelja i korisnika – preglednička tehnologija to izričito onemogućava.

Korisnik općenito može izbjeći kolačiće s vanjskih servera naznačujući želi li ili ne želi prihvatiti kolačiće s vanjskih servera.

Zbog velikog broja raznih komponenata, ovo blokiranje možda neće biti cjelovito. U tom slučaju, molimo korisnike da nas obavijeste o neočekivanim učincima i problemima kako bi smo mogli djelovati i unaprijediti situaciju.

Oglasni kolačići

Koristimo Google AdManager oglasni sustav. On može sadržavati razne oglase koji mogu prolaziti kroz lanac različitih poslužitelja do onoga na kojem se na kraju izvršavaju.

Prikaz vanjskog sadržaja

Zadnje obnovljeno stanje: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Infogram, Scribd, Pintrerest, Instagram, Vine, Quizoom, Playbuzz, Soundcloud, Jotform, Streamdis, Livestream, Surveymonkey, Europa.eu, Google maps.

Društvene mreže

Koristimo mrežne komponente za Facebook, Twitter, LinkedIn i  Google.