O PHARMABIZU

PHARMABIZ je stručni magazin za lijekove i medicinske proizvode; jedini magazin s integrativnim pristupom medicini i farmaciji; potiče kolaborativnu skrb i ističe najbolje prakse.
Konceptom business-to-business magazina namijenjen je zdravstvenim djelatnicima - farmaceutima i liječnicima te potiče suradnju zdravstvenih struka za bolje ishode liječenja. Na svojim stranicama Pharmabiz prenosi svjetske novosti, aktualnosti, nove tehnologije i trendove iz područja farmaceutske industrije, pripadajuće legislative i suvremenih terapijskih mogućnosti. U svakom broju donosi stručne informacije vezane uz farmakoterapiju te podatke o najnovijim lijekovima koji imaju odobrenje za stavljanje u promet u EU/SAD-u, njihovim proizvođačima i indikacijama, dostupnim generičkim lijekovima te aktualnim kliničkim istraživanjima. Kontinuirana dostupnost sadržaja na online platformi registriranim korisnicima, zdravstvenim profesionalcima omogućuje pristup informacijama bez ograničenja, uz mogućnost pretraživanja sadržaja, e-tečajeva i snimki panel rasprava stručnjaka različitih profila i s različitih razina zdravstvene zaštite (inovativan način poticanja razmjene mišljenja i kliničkih iskustava).

PHARMABIZ izlazi u tiskanom izdanju u nakladi 7.000 primjeraka i direktnoj distribuciji na ciljne grupe.

Ciljne grupe:

 • liječnici i farmaceuti
 • ljekarne
 • ordinacije opće/obiteljske medicine
 • pedijatrijske ordinacije
 • ginekološke ordinacije
 • domovi zdravlja
 • klinike i poliklinike
 • kliničke bolnice
 • klinički bolnički centri
 • opće i specijalne bolnice
 • ustanove za hitnu medicinsku pomoć
 • županijski zavodi za javno zdravstvo
 • Ministarstvo zdravstva RH i HZZO
 • Agencija za lijekove i medicinske proizvode
 • farmaceutske tvrtke
 • udruge farmaceuta i liječnika

IMPRESSUM

PHARMABIZ stručni magazin za lijekove i medicinske proizvode
ISSN 1848-8099

Nakladnik
Business Media Croatia d.o.o., Metalčeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6311 800
pharmabiz@bmcroatia.hr
www.bmcroatia.hr; www.pharmabiz.hr

Glavni urednik
Nenad Žunec
tel.: +385 (0)1 6311 800
nenad.zunec@bmcroatia.hr

Uredništvo
dr. sc. Anamaria Đukić, mag. biotech. in med.
M. +385 91 6311 818
anamaria.djukic@bmcroatia.hr

Voditelj produkcije i marketinga
Cvjetka Špralja Šakić, dipl.oec.
tel.: +385 (0)1 6311 815, M. 091 518 97 59
cvjetka.sakic@bmcroatia.hr

Tajništvo i pretplata
Suzana Kovačić
tel: +385 1 6311 800
suzana.kovacic@bmcroatia.hr

Godišnja pretplata: 50 eur / 6 izdanja
(PDV i poštarina za RH uključeni)

Grafička urednica
Zdenka Milošević, dipl.ing.

Urednik fotografije
Miroslav Miščević

Tisak
Radin print

Dinamika izlaženja
6 puta godišnje